SELAMAT DATANG

Angry Birds -  Help

KATA SERU

Kata Seru ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan perasaan seseorang. Kata Seru digunakan dalam pembinaan ayat seruan.
Contoh dan penggunaannya:
KATA SERU
PENGGUNAAN
CONTOH AYAT
aduh
Untuk menyatakan perasaan sakit.
Aduh, sakitnya perut saya!
aduhai
Untuk menyatakan perasaan sedih.
Aduhai, malangnya nasibku!
wah
Untuk menyatakan perasaan terkerjut, hairan, atau kagum.
Wah, besarnya rumah ini!
amboi
Untuk menyatakan perasaan hairan atau mengejek.
Amboi, cantiknya baju awak!
cis/celaka
Untuk menyatakan perasaan marah.
Cis, berani awak menentang saya!
syabas
Untuk menyatakan perasaan gembira dan mengucapkan tahniah.
Syabas, kamu menang juga akhirnya!
nah
Untuk menyatakan perasaan marah ketika memberikan sesuatu.
Nah, ini buku awak!
kasihan
Untuk menyatakan perasaan simpati.
Kasihan, dia kehilangan ibu bapa sejak kecil lagi.
hai
Untuk menegur seseorang.
Hai, lama sungguh kita tidak berjumpa.
wahai
Untuk menyatakan perasaan sedih atau menarik perhatian.
Wahai anak-anakku, hormatilah orang tua setiap masa.