SELAMAT DATANG

Angry Birds -  Help

KATA HUBUNG

1    Kata Hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, frasa, atau ayat supaya menjadi satu ayat yang bermakna.

2.   Contoh dan penggunaannya:

KATA HUBUNG
PENGGUNAAN
CONTOH AYAT
dan
Untuk menghubungkan subjek dan predikat.
Tulisan Kamal kemas dan cantik.
atau
Untuk menunjukkan pilihan.
Kamu hendak minum kopi atau teh?
tetapi
Untuk menunjukkan makna yang berlawanan.
Encik Tan kaya tetapi kedekut.
lalu
Untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut.
Emak menanak nasi lalu menggoreng ikan.
sambil
Untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa yang sama.
Kakak mengemas bilik sambil menyanyi.
kerana
Untuk menjelaskan sesuatu sebab.
Kumar tidak hadir ke sekolah kerana sakit.


No comments:

Post a Comment