SELAMAT DATANG

Angry Birds -  Help

KATA SENDI NAMA

Kata Sendi Nama ialah perkataan yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan perkataan atau frasa lain. Kata Sendi Nama perlu berada di hadapan kata atau frasa nama pada bahagian keterangan ayat.

Contoh dan penggunaannya:

KATA SENDI NAMA
PENGGUNAAN
CONTOH AYAT
di
Untuk menunjukkan tempat.
Buku itu di atas meja.
ke
Untuk menunjukkan tempat atau arah yang ditujui dan masa.
Saya hendak ke sekolah.
dari
Untuk menunjukkan tempat/ tempat asal/ tempat bermula atau masa.
Saya berasal dari Kelantan.
daripada
Untuk menunjukkan punca bagi manusia, benda dan membuat perbandingan.
Ayah menerima surat daripada kawannya.
pada
Untuk menunjukkan keterangan waktu, manusia dan benda.
Bungkusan yang saya terima tadi ada pada Wai meng.
kepada
Untuk menunjukkan tempat, orang atau haiwan yang ditujui.
Siti menulis surat kepada abangnya.