SELAMAT DATANG

Angry Birds -  Help

Thursday, 24 November 2011

KESALAHAN UMUM TATABAHASA (KATA BILANGAN)

KATA BILANGAN

SALAH
BETUL
Setengah orang tidak suka akan durian.
Setengah-setengah orang tidak suka akan durian.
Tiap pelajar harus berdisiplin.
Tiap-tiap pelajar harus berdisiplin.
Kedua orang itu anggota polis.
Kedua-dua orang itu anggota polis.
Berbagai kasut dijual di kedai itu.
Berbagai-bagai kasut dijual di kedai itu.
Para-para peserta sedang berbaris.
Para peserta sedang berbaris.
Sudah dua suku jam dia menunggu.
Sudah dua jam suku dia menunggu.
Harganya tiga setengah ringgit.
Harganya tiga ringgit setengah.

No comments:

Post a Comment