SELAMAT DATANG

Angry Birds -  Help

Friday, 25 November 2011

KESALAHAN UMUM TATABAHASA (KATA TANYA)

KATA TANYA

SALAH
BETUL
Nama kucing ini siapa?
Nama kucing ini apa?
Apa nama anak saudara kamu?     
Siapa nama anak saudara kamu?     
Apakah kamu terambil buku saya?
Adakah kamu terambil buku saya?
Adakah yang sedang kamu carikan?
Apakah yang sedang kamu carikan?
Apa adik kamu menanggis?     
Mengapa adik kamu menanggis?     
Manakah kamu akan pergi ke Jepun?     
Bilakah kamu akan pergi ke Jepun?     
Apakah meja ini dibuat?     
Bagaimanakah meja ini dibuat?     

No comments:

Post a Comment